Menu

ΤΟ ΕΡΓΟ

Το Μνημείο

Ο χαμηλός λόφος της Τίρυνθας, στο 8ο χιλιόμετρο του δρόμου Άργους-Ναυπλίου, κατοικήθηκε αδιάλειπτα από τη Νεολιθική εποχή μέχρι την ύστερη αρχαιότητα. Κατά τους προϊστορικούς χρόνους ο χώρος ήκμασε κυρίως κατά την πρώιμη και την ύστερη εποχή του Χαλκού. Στη δεύτερη φάση της Πρωτοελλαδικής εποχής (2700-2200 π.Χ.) πρέπει να υπήρχε εδώ ένα σημαντικό κέντρο με πυκνή κατοίκηση και ένα μοναδικής κατασκευής κυκλικό κτήριο, διαμέτρου 27 μ., στην κορυφή του λόφου. 

Κατά την ύστερη εποχή του Χαλκού (1600-1100 π.Χ.) ο λόφος οχυρώνεται σταδιακά και περιβάλλει μέσα στα «κυκλώπεια» τείχη του το ανακτορικό συγκρότημα καθώς και άλλα κτήρια που χρησιμοποιούνται κυρίως από την άρχουσα τάξη ως λατρευτικοί χώροι, αποθήκες και εργαστήρια αλλά και ως κατοικίες.

Οι περίτεχνες νωπογραφίες που κοσμούσαν τα δάπεδα και τους τοίχους όχι μόνο του μεγάλου Μεγάρου αλλά και άλλων κτηρίων του ανακτορικού συγκροτήματος μεταφέρουν τον απόηχο του μεγαλείου της Μυκηναϊκής εποχής.

Κύρια όμως μορφή έκφρασης της ισχύος του ανακτορικού συστήματος αποτελούν τα αρχιτεκτονικά επιτεύγματα. Εκτός από την εντυπωσιακή οχύρωση συγκαταλέγονται σ’ αυτά και οι λεγόμενες Γαλαρίες χτισμένες στο ανατολικό και νότιο σκέλος του τείχους της Άνω Ακρόπολης.

Αντικείμενο

Το CAnTi, με την σύμπραξη πέντε φορέων στοχεύει στην επέκταση, βελτίωση και εμπλουτισμό των εργασιών συντήρησης στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης της Τίρυνθας αφού περιλαμβάνει διαδικασίες συντήρησης-στερέωσης-αποκατάστασης των μνημείων, παράλληλη τεκμηρίωση των διαδικασιών αυτών μέσω τριδιάστατης αποτύπωσης, τεκμηρίωση παλαιότερων επεμβάσεων, καθώς και την παραγωγή εκπαιδευτικών εφαρμογών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας που μέσα από δύο ανοικτά εργαστήρια (Open Labs) που θα λειτουργούν τόσο στον αρχαιολογικό χώρο όσο και σε ειδικές εγκαταστάσεις στο αρχαιολογικό Μουσείο Ναυπλίου θα αναδείξουν τα ίδια τα μνημεία αλλά και τον τρόπο συντήρησης, αποκατάστασης και προστασίας τους. 

Το προτεινόμενο έργο καλείται να ικανοποιήσει τους παραπάνω στόχους σχεδιάζοντας και υλοποιώντας μια εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας που συμπληρώνει ψηφιακά την μορφή ιστορικών και πολιτισμικών μνημείων τα οποία έχουν υποστεί σημαντικές φθορές και συνεπώς έχουν αλλοιωθεί τα χαρακτηριστικά τους, με τρισδιάστατα γραφικά που αναπαριστούν τις δομές των μνημείων που λείπουν. 

Το ψηφιακό περιεχόμενο της εφαρμογής θα είναι συνδεδεμένο με τα δεδομένα του Σημασιολογικού Ιστού δίνοντας έτσι πρόσβαση στους χρήστες σε ένα διασυνδεδεμένο αποθετήριο μεγάλης κλίμακας. 

Επιπλέον, πρόσθετες λειτουργίες της εφαρμογής είναι η δυνατότητα διαμοιρασμού της πολιτισμικής εμπειρίας του χρήστη στα κοινωνικά δίκτυα (πχ σχόλια και φωτογραφίες για συγκεκριμένους χώρους του μνημείου, προτεινόμενες διαδρομές κατά την ξενάγηση από τους χρήστες κ.α.), το ειδικό φιλτράρισμα των παρεχόμενων πληροφοριών ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του χρήστη και η ενσωμάτωση λειτουργιών για την αξιολόγηση και βελτιστοποίηση της εφαρμογής σύμφωνα με τα σχόλια και τις απόψεις των χρηστών.

Η μεθοδολογία υλοποίησης του έργου βασίζεται στους εξής άξονες: τριδιάστατη καταγραφή και ψηφιοποίηση των τειχών, σημασιολογική αναπαράσταση γνώσης σχετική τόσο με την πολιτισμική κληρονομιά όσο και με τις διαδικασίες διάγνωσης, συντήρησης και αποκατάστασης, πραγματοποίηση και εφαρμογές υποστήριξης των διαδικασιών αυτών και ανάδειξη όλου του οικοσυστήματος συντήρησης και της ευρύτερης Αρχαιολογικής και Ιστορικής αξίας μέσω επιδεικτικών εγκαταστάσεων υπό μορφή εργαστηρίων ανοικτής θέασης Open Labs.

 


 

Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset